İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...İngilizce Sıfatlarla İlgili Örnek Cümleler ve Açıklamaları

Bu yazıda, sıfatlarla ilgili örnek cümleler ve onların Türkçelerini vereceğiz. Bu sayede sıfatlar konusunu iyice pekiştirmiş olacaksınız.

 • What a comfortable armchair! I could easily fall asleep sitting in this.
 • Ne rahat bir koltuk. Bunun üzerinde oturarak kolayca uyuyabilirim.
 • Japanese cars are the most popular foreign cars in this country.
 • Japon arabaları bu ülkedeki en popüler yabancı arabalardır.
 • Could I open the window, please? It's very hot in here.
 • Pencereyi açabilirmiyim lütfen? Burası çok sıcak.
 • He was very clever and was always top of the class at school.
 • O çok akıllıydı ve herzaman okulda sınıfın en iyisiydi.
 • He wasn't killed in the accident. He's still alive.
 • O kazada ölmedi. Hala hayatta.
 • That light is very bright! It's hurting my eyes!
 • Bu ışık çok parlak. Gözlerimi ağrıtıyor.
 • Everyone has heard of her. She's very famous.
 • Onu herkes tanır. O çok meşhur.
 • You don't have to pay for it. It's free.
 • Onun için ödeme yapmanıza gerek yok. Bedava.
 • Don't wake her up. She's still asleep.
 • Onu uyandırma. Hala uykusu varç
 • She's never had an accident since she started driving. She's a very careful driver.
 • Sürmeye başladığından beri kaza yapmadı. O çok dikkatli bir sürücü.
 • Be careful! The water is very deep here.
 • Dikkatli ol. Su burada çok derin.
 • To be a soldier you have to be quite brave.
 • Asker olmak için çok cesur olmalısın.
 • I like watching Charlie Chaplin films. I think they're really funny.
 • Charlie Chaplin filmlerini seyretmeyi severim. Bence o filmler çok komik.
 • Put a jumper on, Colin. It's quite cold outside.
 • Üzerine kazak giyin Colin. Hava dışarıda oldukça soğuk
 • I've got so many things to do this week. I'm going to be very busy.
 • Bu hafta yapacak çok şeyim var. Çok meşgul olacağım.


İlgili Başlıklar