İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...


Quote
Aktarmak , Alıntı yapmak , Fiyatlandırmak , Aktarılan söz , Alıntı vermek , Piyasa fiyatını bildirmek , Tekrar etmek , Yineleme , Yinelemek