www.ingilizcem.org > İngilizce Kelimeler


İngilizce fiillerin 2. ve 3. halleri

Düzenli fiiller

İngilizcede eğer bir fiil düzenli bir fiil ise, fiilin sonuna -ed eki getirilir. Aşağıdaki tabloda fiillerin "past tense" ve "perfect tense" ile birlikte kullanıldıklarında nasıl -ed eki aldıklarını görüyoruz.

infinitive clean finish use paint stop carry
past simple cleaned finished used painted stopped carried

Düzenli fiiller geçmiş zaman ile birlikte kullanırken, fiil -ed eki alır.

Ör: I cleaned / they cleaned / she carried etc.

Perfect tense (tamamlanmamış geçmiş zaman) ile birlikte kullanımda ve pasif kullanımlarda da fiiller -ed aki alırlar ve yardımcı fiiller eklenir.

Ör:

Pasif (Passive)

Düzensiz fiiller

Düzensiz fiiller geçmiş zaman ya da perfect tense (tamamlanmamış geçmiş zaman) ile birlikte kullanıldıklarında -ed eki almazlar, 2. ya da 3. halleriyle kullanılırlar.

Past tense kullanımı:

I saw.

Perfect tense kullanımı:

I have seen.

Bazı düzensiz fiiller herhangi bir değişime uğramadan kullanılırlar:

Bazı düzensiz fiillerin geçmiş zaman kullanımı ile perfect tense kullanımlarında herhangi bir değişiklik olmaz.

Diğer düzensiz fiilerin ise 3 hali de farklıdır.

Ör: wake - woke - woken

Aşağıdaki filler hem düzenli hem de düzensiz fiil olarak kullanılabilirler:

burn burned ya da burnt
dream dreamed ya da dreamt
smell smelled ya da smelt
spell spelled ya da spelt
lean leaned ya da leant
spill spilled ya da spilt
learn learned ya da learnt
spoil spoiled ya da spoilt

Örnek:
Puan: 2.8 (Oy Sayısı: 400)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense