www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


İngilizce Sıfatlar; nice, big, beautiful

İngilizce sıfatlar konusunu değişik başlıklardan oluşur.İyelik sıfatları (possessions), karşılaştırma sıfatları (comparatives) ve derecelendirme sıfatları (superlatives) gibi konuları farklı konular altında göreceğiz. Bunun yanında sıfatlar ve zarflar arasındaki ilişkilleri göreceğiz. Sıfatlarla ilgili örnek cümleler ve anlamları konunun içerisinde yer alacak.

Sıfatlar, isimlerden önce kullanılan ve isimleri değişik yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.

İngilizcede de sıfatlar genellikle isimlerden önce kullanılırlar.

Bazı örnek cümleler:


Sıfatlar “to be” fiilinden sonra da kullanılabilirler.

My teacher is very young.

Öğretmenim çok genç.

Sıfatlar kullanıldıkları yerlere göre, tekillik-çoğulluk durumlarına göre ya da erkek-kız kullanımına göre değişiklik göstermezler.

Aşağıdaki isim ve sıfatlarla ilgili örnek cümleler oluşturalım:
Puan: 3.7 (Oy Sayısı: 546)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense