www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


'Of' iyelik eki

İngilizce "of" kelimesinin iyelik eki olarak kullanımı şu şekildedir.

Cansız varlıklar için kullanımı:

isim + of + isim

Örnekler:

  • The bank is at the end of the road.
  • Banka yolun sonunda.
  • There is a cafe at the top of the hill.
  • Tepenin zirvesinde bir kafe var.


front, back, side, top, bottom, end, beginning 'dan sonra
daima "of" kullanırız.
  • It's in the front of the car.
  • Arabanın önünde.

"It is in the car sport." şeklinde kullanmayız!


Yaygın olarak kullanılan isimlerle birlikte "of" kullanmak
gereksiz.
(ör: car, school, town, garden, kitchen, bedroom,
sea, country, hotel)
  • Have you got the car keys?
  • Arabanın anahtarları sende mi?
  • Can you close the bathroom door?
  • Banyonun kapısını kaparmısın?

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense