www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


İngilizce Kişi ve Nesne Zamirleri

İngilizcede “subject pronouns” öznelerin yerini tutan yapılardır yani Türkçedeki karşılığı “ kişi-şahıs zamirleri” dir. Nesnelerin yerini tutan zamirler de “object pronouns” olarak isimlendirilir.

Kişi Zamirleri Fiil Nesne Zamirleri
I see them.
She knows me.
We don't like it.

Bunun yanında “object pronouns” yani nesne zamirleri prepozisyonlarla birlikte de kullanılırlar:

Kişi Zamirleri - Subject pronouns

I Ben
You Sen
He O - Erkekler için kullanılır
She O - Kızlar için kullanılır
It O - Cansız varlıklar için kullanılır.
We Biz
You Siz
They Onlar

Nesne Zamirleri - Object Pronouns

I Ben
You Sana-seni
Him Ona-onu - Erkekler için kullanılır
Her Ona-onu - Kızlar için kullanılır
It Ona-onu - Caznsız varlıklar için kullanılır.
Us Bizi-Bize
You Sizi-Size
Them Onları-Onlara

Örnek Cümleler ve Türkçeleri:

Dikkat edilirse 'kişi zamirleri - subject pronouns' öznelerin, yani eylemi gerçekleştirenlerin yerine kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerde nesne zamirlerinin ne şekilde kullanıldığını inceleyim. Nesne zamirlerinin neye karşılık geldikleri koyu harflerle yazıldı.
Puan: 3.6 (Oy Sayısı: 1026)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense