İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

1. İngilizce bir cümle aşağıdaki 4 kalıpdan herhangi birisiyle oluşturulabilir:

- İfade kalıbı: The shops close at 7 tonight. (Dükkanlar bu gece 7'de kapatıyor.)
- Soru kalıbı: Do the shops close at 7 tonight? (Dükkanlar bu gece 7'de mi kapatıyor?)
- Emir kalıbı: Shut the door. (Kapıyı kapat.)
- Ünlem kalıbı: What a slow train this is! (Ne yavaş bir tren.)

2.İngilzce cümle oluştururken büyük harfle başlamalı ve nokta (.), soru işareti (?) ya da ünlem
işareti ile bitirmeliyiz.

Aşağıdaki cümlelerin sonlarında cümlenin hangi kalıpla oluşturulduğunu belirten harfler koyacağız.

İfade= (İ), Soru= (S), Emir= (E), Ünlem= (Ü)

  • Don't spill the coffee. (E)
  • Have you seen today's paper? (S)
  • How to nice to meet you! (Ü)
  • Where did you put mu umbrella? (S)
  • The train arrived fifteen minutes late. (İ)
  • The plane won't arrive on time. (İ)
  • I can't play this electricity bill. (İ)
  • Please open the door for me. (E)
  • 'Where's the nearest hotel?' he asked. (S)