www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


Farklı İngilizce Cümle Kalıpları

İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.

1. İngilizce bir cümle aşağıdaki 4 kalıpdan herhangi birisiyle oluşturulabilir:

- İfade kalıbı: The shops close at 7 tonight. (Dükkanlar bu gece 7'de kapatıyor.)
- Soru kalıbı: Do the shops close at 7 tonight? (Dükkanlar bu gece 7'de mi kapatıyor?)
- Emir kalıbı: Shut the door. (Kapıyı kapat.)
- Ünlem kalıbı: What a slow train this is! (Ne yavaş bir tren.)

2.İngilzce cümle oluştururken büyük harfle başlamalı ve nokta (.), soru işareti (?) ya da ünlem
işareti ile bitirmeliyiz.

Aşağıdaki cümlelerin sonlarında cümlenin hangi kalıpla oluşturulduğunu belirten harfler koyacağız.

İfade= (İ), Soru= (S), Emir= (E), Ünlem= (Ü)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense