www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


Comparative adjectives- Sıfatlarda Karşılaştırma

İki şeyi birbiriyle kıyaslarken "Comparative Adjective" yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır.

Sıfatlara genellikle direk olarak '– er' ekleriz.

sıfatanlamı-er eki almış halianlamı
fasthızlıfasterdaha hızlı
oldeskiolderdaha eski
talluzuntallerdaha uzun

Eğer sıfat –y ile bitiyorsa ve –y den önceki harf sesli ise –y düşer –ier gelir.

sıfatanlamı-er eki almış halianlamı
happymutluhappierdaha mutlu
easykolayeasierdaha kolay
talluzuntallerdaha uzun

Eğer tek heceli sıfat bir sesli ve bir sessiz ile bitiyorsa, son harf ikienir:

sıfatanlamı-er eki almış halianlamı
bigbüyükbiggerdaha büyük
fatşişmanfatterdaha şişman
thinincethinnerdaha ince

Bazı sıfatlar ise düzensizdirler:

sıfatanlamı-er eki almış halianlamı
goodiyibetterdaha iyi
badkötüworsedaha kötü

Örnekler:

İngilizcede iki nesneyi birbiriyle herhangi bir özelliğine göre karşılaştırırken, sıfata –er ekleriz ve “than” kullanırız.


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense