www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


Yes/No Soru Cümle Yapısı - Evet/Hayır Soru Yapısı

AM I?HAVE YOU?CAN SHE?DO YOU?

İngilizcede Yes-No sorusu yapmak için tek yapmanız gereken yardımcı fiili cümlenin başına getirmektir. Bu yardımcı fiiller şunlardır:

be (am,is,are), have/has/had, will, would, can, could, shall, should, may, might ve must

Örnek bazı cümleler:

Olumlu cümle:The taxi is here.Ann has arrived.You can play.
Soru cümlesi:Is the taxi here?Has Ann arrived?Can you play?

Aşağıdaki tabloda, solda karışık verilen kelimeler, sağda düzeltilerek soru cümlesi yapılmıştır:

you ready areAre you ready?
telephoned she has MaryHas she telephoned Mary?
swim your brother canCan your brother swim?
tired ate youAre you tired?
he at is homeIs he at home?
go must now youMust you go now?
Spanish they speak canCan they speak Spanish?
tomorrow you be here willWill you be here tomorrow?
she will arrive by trainWill she arrive by train?

Eğer olumlu cümlede bir yardımcı fiil yok ise, özneden önce do/does/did yardımcı fiilleri cümlenin başına getirilir. Fiiller de yalın yani mastar halde (to olmadan) kullanılır. -s almış ise -s kaldırılır, fiil 2. halde kullanılmış ise 1. hale çevrilir.

Olumlu cümle:I need a visa.
Soru cümlesi:Do I need visa?
Olumlu cümle:John wants to go home.
Soru cümlesi:Does John want to go home?

Aşağıda you ile kurulmuş yes/no sorularını inceleyelim:

Aşağıda he ile kurulmuş yes/no sorularını inceleyelim:

Özneden önce sadece yardımcı fiil kullanılır:

Doğru:Is her father working today
Yanlış:Is working her father today?
Doğru:Has your brother got children?
Yanlış:Has got your brother children?

Eğer cümleler uzun öznelere sahipse buna da dikkat edelim:

Aşağıdaki cümlelerin, Yes-No soru cümlesi yapılmış hallerini inceleyelim:
Puan: 3.3 (Oy Sayısı: 172)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense