www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


Soru Kelimeleri İle Soru Cümlesi Oluşturma

WHERE IS ...?WHERE CAN...?WHY DOES...?

where, when, why gibi soru kelimeleri ile soru cümlesi oluştururken, yes-no soru cümlesinin başına bu soru kelimelerini getiririz.

Olumlu cümle:Anna is in Russia.I will see her on Tuesday.
Soru cümlesi:Where is Anna?When will you see her?

Eğer olumlu cümle içinde yardımcı fiil yok ise, bu cümleler geniş ya da geçmiş zamanlı cümlelerdir ve soru kelimesinden sonra do/does/did yardımcı fiillerini zamana göre getiririz.

Olumlu cümle:He likes his job.I came here to learn English.
Soru cümlesi:How does he like his job?Why did you come here?

Aşağıda soru kelimeleri ile kurulmuş soru cümlelerini inceleyelim:


How ile ilgili soru sorarken genellikle how + sıfat/zarf yapısını kullanırız:

How old is your sister?How tall are you?How fast can you run?

Aşağıdaki tabloda ve örnek cümlelerde how soru kelimesinin nasıl kullanıldığını inceleyelim:

How old ...?How far ...?How long ...?How tall ...?
How big ...?How fast ...?How often ...?How well ...?

Bazı soru cümleleri what+isim ile başlarlar:

Aşağıdaki örnek cümleleri ve verilen cevapları inceleyelim:

Eğer bir şeyin tanımını soruyorsa, What is/are/was/were .... like şeklindeki yapıyı kullanırız.

Aşağıda verilmiş örnek cümleleri inceleyelim:

Aşağıda bazı kullanışlı soru cümlelerini verdik:
Puan: 3.1 (Oy Sayısı: 814)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense