İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...Nobody, Never Gibi Kelimelerle Kurulan Olumsuz cümleler

İngilizcede nobody, nothing, nowhere, never, no, hardly gibi kelimeleri kullanarak olumsuz cümle oluşturabiliriz. Bu kelimeleri kullandığımız cümlelerde not kullanmayız.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

 • Nobody loves me.
 • Beni hiçkimse sevmez. Bu cümlenin anlamı olumsuzdur.
 • He said nothing.
 • She never writes to me.
 • I have got no money.
 • I can hardly understand him.

Aşağıdaki cümlelerin nasıl değiştirildiğini inceleyelim:

 • She didn't say anything. She said nothing.
 • I didn't see anybody. I saw nobody.
 • We didn't have any trouble. We have no trouble.
 • My parents don't go out. My parents never go out.
 • I didn't eat anything yesterday. I ate nothing yesterday.
 • It didn't rain for three months. It rained hardly for three months.

Aşağıdaki cümlelerin nasıl olumsuz cümle yapıldıklarına bakalım:

 • I drink coffee. I don't drink coffee.
 • I drink coffee. I never drink coffee.
 • Somebody telephoned. Nobody telephoned.
 • My grandmother drives fast. My grandmother never drives fast.
 • Andrew plays the guitar. Andrew doesn't play guitar.
 • I like Ann's new shoes. I don't like Ann's new shoes.
 • I watch TV. I hardly watch TV.
 • Something happened this morning. Nothing happened this morning.
 • Somebody wants to play tennis. Nobody wants to play tennis.