www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


Reported Speech’de Say ve Tell Kullanımı

Eğer bir olayı bir kişiye rapor ediyorsak, tell kullanırız. (me, her, etc)

tell, soru cümlesinden önce kullanılmaz:

Diğer durumlarda say kullanırız. say’den sonra me, her gelmez.

Say kullanmak istiyorsak; to me, to her, to us şeklinde kullanırız:

tell fiilinin kullanıldığı ve ismin hallerini almış zamirlerle (me, you her, us, him) kullanılmadığı bazı durumlar da vardır:

tell the truth
tell a lie
tell lies
tell the time
tell a story

Bunun yanında ‘say something to somebody’ kullanımı da mevcuttur:

“Tell/ask somebody to do” Kullanımı

Reported Speech ile birlikte fiilleri mastar haliyle kullanabiliriz. Bu daha çok emir ve istekte bulunulduğunda kullanılır.

Direct: ‘Stay in bed for a few days,’ the doctor said to me.
Reported: The doctor told me to stay in bed for a few days.

Direct: ‘Don’t shout,’ I said to Jim.
Reported: I told Jim not to shout.

Direct: ‘Please don’t tell anybody what happened,’ Ann said to me.
Reported: Ann asked me not to tell anybody what (had) happened.

Aşağıda say ve tell kullanılmış örnek cümleleri inceleyelim:

Aşağıda direct speech cümleler verilmiş. Bu cümleleri kullanarak reported speech cümleler kuracağız.
Puan: 3.6 (Oy Sayısı: 111)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense