www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


İngilizce Şimdiki Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma - Present Progressive Passive

+I am being watchedyou are being watchedhe/she/it is being watched
?am I being watched?are you being watched?Is he/she/it being watched?
-I am not being watched?You are not being watched?he/she/it is not being watched

Şimdiki zaman pasif yapısında, olayın devamlılığını bildirmek için being kullanılır. Bununla birlikte be ve fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali kullanılır.


Aşağıdaki örnek cümlelerde sorular ve onların cevapları söz konusudur. Yapılarını inceleyelim:
Puan: 3.4 (Oy Sayısı: 85)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense