www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


Present Perfect Tense İle Pasif Cümler Kurma

"I" öznesinin kullanımı:

+I have been seen
?have I been seen?
-I have not been seen

"You" öznesinin kullanımı:

+you have been seen
?have you been seen?
-You have not been seen

"he/she/it" öznesinin kullanımı:

+he/she/it has been seen
?has he/she/it been seen?
-he/she/it has not been seen

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi, pasif cümle oluştururken kullandığımız "be" yapısı, present perfect tense ile pasif cümle oluştururken "been" yapısına dönüştü. Fiil 3. halde ya da -ed eki alarak kullanılır.

Presen perfect tense pasif yapısını, present perfect tense aktif yapısında olduğu gibi geçmişte olmuş ama etkisi, önemi şimdi de devam eden yapılar için kullanırız.

Aşağıdaki örnek cümeleleri inceleyelim:
Puan: 3 (Oy Sayısı: 74)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense