www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


İngilizce Pasifler Konusu - Passives - Giriş

Eğer ortada bir eylem var ve bundan etkilenen 2 kısım varsa, bu noktada iki durumdan söz edebiliriz: aktif ve pasif

Eğer eylemi gerçekleştiren, cümlede özne ise, o zaman aktif kullanım söz konusudur. Eğer eylemden etkilenen, özne ise, o zaman da pasif kullanım söz konusudur.

Örnekleri inceleyelim:

Bu cümlede Fatma hanım yemekleri pişirmiştir. Cümlenin de öznesi konumunda olduğundan bu cümle aktif cümledir.

Bu cümlede ise yemeklerin, Bayan Fatma tarafından pişirildiğini söylüyor. Cümlenin öznesi yemekler olduğundan pasif kullanım söz konusudur.


Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:
Puan: 3.4 (Oy Sayısı: 202)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense