www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma - Simple Present Passive

+I am wokenyou are wokenhe/she/it is woken
?am I woken?are you woken?Is he/she/it woken?
-I am not woken?You are not wokenhe/she/it is not woken

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Esasında bu durum bütün zamanlar için geçerlidir. Bunu örneklerde ve diğer konularda daha açık bir şekilde göreceğiz.

Geniş zamanın pasif kullanımı, aktif kullanımında olduğu gibi, sürekli tekrar eden durumlar için kullanılır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:


Aşağıdaki örneklerde parantez içindeki fiilin geniş zamanla nasıl pasif yapıya dönüştüğünü görüyoruz:

Aşağıdaki örneklerde soru ve olumsuz cümlelerin nasıl oluşturulduğunu görelim:
Puan: 3.2 (Oy Sayısı: 143)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense