www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma - Simple Past Passive

+I was wokenyou were wokenhe/she/it was woken
?was I woken?were you woken?was he/she/it woken?
-I was not not woken?You were wokenhe/she/it was not woken

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Geçmiş zaman pasif yapısını, bitmiş eylemler için kullanırız:

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:


Pasif cümle oluştururken fiil ya -ed eki alır ya da 3. halde kullanılır. Aşağıdaki cümlelerde parantez içindeki fiillerin nasıl kullanıldıklarına bakalım:

Aşağıdaki örneklerde geçmiş zaman pasif olumsuz ve soru cümlesi örneklerini inceleyelim:

Pasif geçmiş zamanı, birisinin doğum gününden bahsederken de kullanırız:
Puan: 3.3 (Oy Sayısı: 128)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense