www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


İngilizce Could Modal Verb

İngilizcede Could bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir(Modal Verb). Could, geçmişte bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da ingilizcede could kullanılabilir:

İngilizce Could'un Genel Yapısı

Özne + Could Modal Verb + esas fiil

Özneyardımcı fiilesas fiil  
+I couldplaytennis.
-He could notplaytennis.
couldn't
? Couldyouplaytennis?

Yukarıdaki örnek cümlelerde şunlara dikkat edelim:


İngilizcede Could'un Kullanımı

İngilizce Could Modal Verb: Olasılıkların ve yeteneklerin anlatıldığı durumlarda kullanılır:

Geçmişteki genel anlamlı yeteneklerden söz ederken olumlu durumlar için could, olumsuz durumlar için de couldn't kullanılır. Eğer belirli bir zamandan bahsediyorsak, olumlu durumlarda be able to, olumsuz durumlarda da couldn't kullanılır.

İngilizce Could Modal Verb: İstek, rica durumlarında:

Could, soru cümlelerinde birisinden birşeyi yapmasını istediğimizde kullanılır. Bu kullanım şekli oldukça kibar (resmi) bir kullanımdır.
Puan: 3.6 (Oy Sayısı: 2898)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense