www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


Be able to

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able'ın ve mastar olan to'nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır. Can ve could şimdiki zaman ve geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır. Be able to ise diğer zaman/tense cümlelerinde kullanılabilir ve can/could ile aynı anlamı verir. Bu nedenle can/could ile be able to arasında önemli bir ilişki vardır.

Be able to'nun Genel Yapısı

Özne + be + able + infinitive (mastar)

  öznebe
esas fiil
able
sıfat
mastar
+I amableto swim.
-She is notable to swim.
isn't
?Are youableto swim?


Be able to bütün zamanlarda kullanılabilir:

Be able to mastar şeklinde de kullanılabilir:

Be able to'un Kullanımı

Be able to: Yeteneklerden Bahsederken Kullanımı

Yetenekleri ifade ederken be able to kullanılır. Able sıfattır. Güçlü, yetenekli, muktedir anlamındadır. "I am able to swim" ile "I can swim" aynı anlamı taşır. "Be able to", yetenek anlamında "can" ve "could" yerine kullanılabilir. "Be able to" bütün zamanlarda kullanılırken, "can" sadece şimdiki zaman ile, "could" ise geçmiş zamanda kullanılır. Ayrıca "can" ve "colud" un mastar çekimleri yokken, "be able to" un vardır.

Dolayısıyla, diğer zamanlarda ve mastarlı kullanımlarda can ve could yerine "be able to" kullanılır.
Puan: 4 (Oy Sayısı: 1165)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense