İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...Will İle İlgili Örnek Cümleler

Bu yazıda, will ile ilgili örnek cümleleri göreceğiz.

İngilizcede will, gelecek zamanın yardımcı fiili olarak kullanılır. Will, önceden tasarladığımız, ayarladığımız şeylerden bahsederken kullanılmaz.

  will = 'll

  I'll = I will; you'll = you will; She'll = She will

  won't = will not

I won't = I will not. You won't / she won't.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

  You can phone me this evening. I'll be at home.
  (Beni bu akşam arayabilirsin. Evde olacağım.)
  Leave the old bread in the garden. The birds will eat it.
  (Bayat ekmekleri bahçede bırak. Onları kuşlar yiyecek.)
  We'll probably go out this evening.
  (Muhtemelen bu akşam dışarı çıkacağız.)
  Will you be at home this evennig?
  (Bu akşam evde mi olacaksın.)
  I won't be here tomorrow.
  (Yarın burada olmayacağım.)
  I think Diana will pass the exam.
  (Bence Diana sınavı geçecek.)
  I don't think it will rain this afternoon.
  (Bence bu öğleden sonra yağmur yağmayacak.)
  Next week I will be in London.
  (Gelecek hafta Londra'da olacağım.)

Not: shall, will'in yerine kullanılabilir ama sadece I ve We özneleri ile birlikte kullanılır.

Örnek:

  I shall be late tomorrow.
  I think we shall win.